מינוי אפוטרופוס

הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס

מדובר על מסמך משפטי המאפשר לכל אדם מעל גיל 18 לקבוע מי יטפל בענייניו ובאיזה אופן, אם בעתיד יחליט בית המשפט שהוא זקוק לאפוטרופוס. ההנחיות המקדימות נוגעות לענייניו האישיים של אותו אדם, עניינים רפואיים, רכוש, הסכמות כלליות ואף נקודתיות.

את מסמך ההנחיות המקדימות יש לערוך ולחתם בפני עו"ד שעבר הכשרה במסגרת האפוטרופוס הכללי. על מנת שאותו מסמך ייכנס לתוקפו על עו"ד או נותן ההנחיות להפקידו אצל האפוטרופוס הכללי.

עריכה של מסמך הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס מתאים במקרה וקיים רצון של אדם להשאיר הנחיות לאפוטרופוס שלו בעתיד, מעוניין שימונו לו בעתיד "תאגיד אפוטרופסות" או שהוא מעדיף כי בית המשפט וגורמי הרווחה ייקחו חלק לגבי מינוי אפוטרופוס, מה תהה זהותו ומה יהיו ההנחיות במסמך.

על האדם הממונה לתפקיד האפוטרופוס להיות מעל גיל 18, להסכים לשמש בתפקיד, ללמוד ולקרוא את המסמך ולחתום עליו.

שלבים עיקריים בהליך

על מנת לערוך מסמך הנחיות מקדימות יש לפנות לאחד מעו"ד שלו הכשרה מהאפוטרופוס הכללי לערוך מסמך זה.

V

ההנחיות המקדימות נרשמות על גבי "טופס הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס".

V

הממנה והממונה לאפוטרופוס בעתיד חותמים מול עו"ד.

V

לאחר סיום עריכת המסמך עו"ד מוסיף חתימותיו ומפקיד אותו באופן מקוון.

V

לאחר 14 ימים מיום ההפקדה המקוונת על עו"ד לשלוח עותק מקורי של המסמך לאחד ממשרדי המחוז של האפוטרופוס הכללי וזאת על בסיס מקום מגוריו של עורך ההנחיות.

V

האפוטרופוס הכללי יטפל בבקשת ההפקדה רק לאחר קבלת המסמך המקורי.

V

בסיום הטיפול במסמך יישלחו עותקים לעורך המסמך ולעו"ד על אישור או דחיית המסמך.

V

ממועד הפקדת המסמך ועד נתינת צו האפוטרופסות, האפוטרופוס הכללי ישלח לעורך את ההנחיות בכל שלוש שנים על מנת לוודא מולו אם יש בו הרצון לשנות או לערוך ההנחיות.

 

 

ביטול או פקיעת המסמך

המסמך פוקע או מתבטל במקרים בהם ונקבע מותו של עורך המסמך, ברצונו של עורך המסמך לבטלו, בהחלטת בית המשפט או בית הדין השרעי.

את ההודעה על פקיעה או ביטול המסמך יש להגיש לאפוטרופוס הכללי באמצעות המערכת המקוונת באתר האינטרט של האפוטרופוס הכללי או בהגשה ידנית במשרד המחוז בהתאם לכתובת מגוריו של עורך המסמך.

דגשים נוספים חשובים

  • נותן ההנחיות יכול לבקש שימונו לו מספר אפוטרופוסים ואף להנחות באיזה אופן כל אחד מהם יפעל, בין אם בצורה משותפת או בנפרד וכו'.
  • בית המשפט רשאי לקבוע אם האפוטרופוס יקבל שכר ומה יהיה היקף החזר ההוצאות.
  • אדם עם מוגבלויות זכאי להנגשת המידע וכלל ההתאמות הנדרשות בעת עריכת מסמך זה, בין אם הדברים בלשון ברורה ונהירה לו, הקראת המסמך בשלמותו לאדם עיוור וכו'.

מתעניינים בעריכת ייפוי כוח מתמשך ? השאירו פרטים ונחזור אליכם

כתבות אחרונות באתר