ביטול של ייפוי כוח מתמשך

אדם שערך לעצמו ייפוי כוח מתמשך יכול לבחור אם לבטלו, בין אם טרם נכנס לתוקפו ובין אם אחרי.

אם קבע אדם בצורה מפורשת בטרם נכנס ייפוי הכוח לתוקף כי על ייפוי הכוח להמשיך גם אם יודיע על כוונה לבטלו לאחר כניסתו לתוקף – ייפוי הכוח יישאר בתוקף ועל מנת לבטלו יש לפנות לבית המשפט.

הבקשה לבית המשפט לביטול ייפוי כוח מתמשך לאחר כניסתו לתוקף יכולה להיעשות על ידי היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו, קרוביו של מייפה הכוח, ידידו הקרובים או ביוזמת בית המשפט עצמו אם רואה זאת לנכון.

נקודות חשובות שיש להכיר

  • על מנת לבטל את ייפוי הכוח על הממנה לפנות אל מיופה הכוח ולהודיע לו על רצונו בביטול ייפוי הכוח.
  • קרובי משפחתו, ידידיו של הממנה והיועץ המשפטי לממשלה רשאים לפנות לבית המשפט בבקשה לבטל את ייפוי הכוח המתמשך.
  • הממנה רשאי למסור למיופה הכוח הודעה בכתב על ביטול ייפוי הכוח כשהביטול ייכנס לתוקף בעת מסירת ההודעה.
  • יש למסור הודעה בכתב גם לאפוטרופוס הכללי על ביטול ייפוי הכוח, אך גם ללא הודעה זו ייפוי הכוח מתבטל ברגע שמיופה הכוח קיבל ההודעה.
  • אם הממנה חזר בו מהודעת הביטול הוא רשאי לפנות לבית המשפט ולבקש בחידוש ייפוי הכוח.
  • הממנה רשאי לקבוע בצורה מפורשת כי ייפוי הכוח המתמשך יישאר בתוקף גם אם יודע על רצונו לביטולו לאחר שייפוי הכוח ייכנס לתוקף. במקרה זה, אם בכל זאת קיים רצון לביטול, על הממנה או מיופה הכוח לפנות לבית המשפט על מנת לבטלו.
  • בית המשפט בישראל רשאי בביטול ייפוי כוח מתמשך באחד מהמצבים הבאים:

** מיופה הכוח לא הוציא לפועל את הסמכויות שבייפוי הכוח בצורה ראויה וכתוצאה מכך נגרמה לממנה פגיעה ממשית. במקרה זה יינתן למיופה הכוח הזדמנות להסביר עמדתו מול בית המשפט.

** ייפוי הכוח ניתן כתוצאה ממרמה, ניצול, הפעלת לחץ או השפעה בלתי הוגנת או שהוא ניתן בזמן שהאדם לא היה בעל כשירות.

** כשבית המשפט התרשם שיש למנות לממנה אפוטרופוס. מקרה זה רשאי גם בית המשפט לקבוע מי יהיה האפוטרופוס.

  • ישנן נסיבות בהן ייפוי כוח מתמשך פוקע בצורה אוטומטית ללא כל צורך בנקיטה של פעולות אקטיביות. חשוב לבחון וללמוד מקרוב מהם המקרים בהם ייפוי הכוח המתמשך פוקע באופן אוטומטי.

 

מתעניינים בעריכת ייפוי כוח מתמשך ? השאירו פרטים ונחזור אליכם

כתבות אחרונות באתר