טיפול רפואי

ייפוי כוח עבור טיפול רפואי

החל מה-11 לאפריל 2017 ניתן לערוך ייפוי כוח לטיפול רפואי בשתי דרכים. דרך אחת על גבי טופס ייפוי כוח לצרכים רפואיים בלבד (טופס ד' – טופס ייפוי כוח לטיפול רפואי) המתייחס אך ורק לנושאים רפואיים. דרך נוספת היא במסגרת הרחבה של ייפוי כוח מתמשך המתייחס לא רק לעניינים רפואיים אלא לעניינים נוספים של הממנה.

ייפוי כוח עבור צרכים רפואיים בלבד נולד מתוך חוק זכויות החולה הקובע כי אסור להעניק טיפול רפואי לאדם שלא נתן לכך הסכמה מדעת. סעיף 16 לחוק מאפשר לאדם להעניק ייפוי כוח לאדם אחר על מנת שיקבל עבורו החלטות רפואיות, במקרים בהם יגיע יום שבו אותו אדם לא יוכל לתת הסכמתו מדעת לטיפולים הרפואיים שלו, בין אם מדובר על טיפול גופני, נפשי וקוגניטיבי.

ייפוי הכוח עבור טיפול רפואי יכול למנוע ולחסוך בעצם את הצורך בפנייה לבית המשפט עבור מינוי אפוטרופוס לגוף או במקרה של קבלת הוראות לטיפול רפואי דחוף. ייפוי הכוח מתאים לכל אדם בגיר מעל גיל 18 שהוא צלול ומבין את משמעות ייפוי הכוח, כשמיופה הכוח צריך להיות אדם בגיר בעצמו וכשיר משפטית.

את ייפוי הכוח הרפואי יש להפקיד במשרד האפוטרופוס הכללי. במקרה זה הפקדת ייפוי הכוח נעשית אך ורק בצורה ידנית על ידי האדם הממנה או על ידי מיופה כוח מטעמו. עותק מקורי של ייפוי הכוח יש לשמור אצל בעל המקצוע שבפניו נערך ייפוי הכוח הרפואי ועותק מקורי נוסף אצל הממנה.

מהם השלבים?

ייפוי הכוח הרפואי ייערך בכתב על גבי טופס ד' לתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופוסית.

V

ייפוי הכוח הרפואי נחתם בפני עו"ד, שאינו חייב במקרה זה לעבור הכשרה מיוחדת, או רופא מורשה, עובד סוציאלי, פסיכולוג או אח מוסמך.

V

מיופה הכוח חותם בפני אחד מבעלי המקצוע, כשבחתימתו מאשר כי הבין את משמעות ייפוי הכוח ואת האחריות אותה קיבל.

V

בעל המקצוע שבפניו נחתם ייפוי הכוח הרפואי מאשר כי התרשם שהממנה הבין את מתן ייפוי הכוח ואת עצם ההנחיות המקדימות בו ובכך שהוא נכתב כולו מרצונו החופשי של מייפה הכוח.

דגשים חשובים:

ייפוי כוח רפואי שלא הופקד במסגרת האפוטרופוס הכללי יהיה תקף לשנה אחת בלבד. אם ייכנס לתוקף באותה שנה הוא ימשיך לעמוד בתוקפו.

ייפוי כוח מסמיך את מיופה הכוח גם בנוגע לבדיקות וטיפולים פסיכיאטריים בקהילה ובבית חולים פסיכיאטרי אלא אם נקבע אחרת בייפוי כוח.

ישנן פעולות הדורשות איזכור מפורש בייפוי הכוח הרפואי כשבלעדיהן לא יוכל מיופה הכוח לקבל החלטה ולבצע אותן. מדובר על מתן הסכמה לבדיקה פסיכיאטרית, לטיפול פסיכיאטרי, אשפוז בבית חולים פסיכיאטרי ומתן הסכמה לשחרור מאשפוז בבית חולים פסיכיאטרי.

אם בזמן שמייפה הכוח מתנגד לאחד מאותם הליכים שהוזכרו לא יהיה ניתן לבצע את ההליך אפילו אם הייתה הסכמה מראש. עם זאת, אם ייפוי הכוח הרפואי נחתם בפני פסיכיאטר ומייפה הכוח הסמיך את מיופה הכוח לקבל החלטה בשמו ולבצעה גם אם בזמן אמת יתנגד לה. במצב זה על הפסיכיאטר להסביר לאדם הממנה את משמעות הסכמותיו והתוצאות שלהם, להתרשם כי ייפוי הכוח נרשם מרצון מלא וחופשי, מבלי שהופעלו לחצים או השפעות לא הוגנות.

ייפוי כוח עבור טיפול רפואי לחולה הנוטה למות

מדובר על מקרה בו אדם המעוניין להיערך מראש למצב שבו יהיה מוגדר כחולה הנוטה למות ועל כן יש באפשרותו להכין מראש הנחיות רפואיות מקדימות או למנה מיופה כוח בהתאם להוראות החוק – חולה הנוטה למות.

לחץ פה

ייפוי כוח משולב

בעבר הייתה קיימת האפשרות לכל אדם למנות על ידי טופס אחד מיופה כוח שיקבל עבורו החלטות במקרה של טיפול רפואי כללי ובמקרה של חולה הנוטה למות.

למול תיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוסית החל מה-11 לאפריל 2017 לא ניתן עוד להפקיד טופס לייפוי כוח משולב, אלא רק הפקדה של טפסים נפרדים עבור כל סוג של ייפוי כוח. כל חידוש בעתיד או הארכת תוקף החיות קיימות ייעשה על בסיס ההוראות של חוק החולה הנוטה למות.

מתעניינים בעריכת ייפוי כוח מתמשך ? השאירו פרטים ונחזור אליכם

כתבות אחרונות באתר